press release

UK flag

PRESS RELEASE

For Immediate Release

 

The Dead End Gallery, the world's first AI gallery, is excited to announce the opening of its latest exhibition:

An Immaterial Force, Searching for the Soul in AI

This exhibition brings together various artists, including Arno Coenen, Rodger Werkhoven, David Vijsma, Mostafa Heravi, Bas Waijers, Dimitry van den Berg, Dimitri van der Werf, Suzyonekenobi, Irisa Nova, Jaxon Nash, Lily Chen, Serenity Rayne and Maxime Dupont.

In an era where the debate about the soul of AI-created art is a daily discourse, the Dead End Gallery sees this exhibition not only as a celebration of this new art form but also as an important step in the evolution of art itself. "An Immaterial Force" serves as a platform for artists to share their vision on whether art, made using AI, can be endowed with a soul.

 

In putting together this exhibition, "An Immaterial Force, Searching for the Soul in AI", each of the participating artists has delved deep into the essence of what it means to create with, or alongside, artificial intelligence. Their works are not just testimonies of technological prowess but also embody the complex emotional landscapes and philosophical questions they grappled with during the creative process.

Dr. Maarten Lamers, affiliated with Leiden University, will open this exhibition with a speech that will undoubtedly contribute valuable insights to the dialogue on art and AI.

 

The exhibition also presents 82 answers to the 81 questions posed by artist Ai Weiwei to AI, resulting in a multifaceted and profound dialogue about the creative and ethical boundaries of artificial intelligence in the art world.

 

The exhibition runs from April 19, 2024, to June 14, 2024. For more information about the exhibition, participating artists, and additional events, visit our website: www.deadendgallery.nl.

 

Opening and Speech by Dr. Maarten Lamers:

April 19, 2024, from 16:00 hours

Dead End Gallery
Oude Braak 16a
1012PS Amsterdam

 

For press inquiries and further information, please contact:

Paul Bookelman or Constant Brinkman
Email: ai@deadendgallery.nl
Phone: 06-33677773


We look forward to welcoming you and engaging together in this groundbreaking discussion.

 

You can download our press kit here.

 

NL flag

PERSBERICHT
Voor onmiddellijke publicatie

De Dead End Gallery, de eerste AI galerie ter wereld, is verheugd de opening aan te kondigen van haar nieuwste tentoonstelling:

An Immaterial Force, Searching for the Soul in AI

Deze expositie brengt verschillende kunstenaars samen, waaronder Arno Coenen, Rodger Werkhoven, David Vijsma, Mostafa Heravi, Bas Waijers, Dimitry van den Berg, Dimitri van der Werf, Suzyonekenobi, Irisa Nova, Jaxon Nash, Lily Chen, Serenity Rayne en Maxime Dupont.


In een tijd waarin het debat over de ziel van door AI gecreëerde kunst dagelijks gevoerd wordt, ziet de Dead End Gallery deze expositie niet alleen als een viering van deze nieuwe kunstvorm maar ook als een belangrijke stap in de evolutie van kunst zelf. "An Immaterial Force" dient als een platform voor kunstenaars om hun visie te delen op de vraag of kunst, vervaardigd met behulp van AI, bezield kan zijn.

 

Bij het samenbrengen van deze tentoonstelling, "An Immaterial Force, Searching for the Soul in AI", heeft elk van de deelnemende kunstenaars diep gegraven in de essentie van wat het betekent om te creëren met, of naast, kunstmatige intelligentie. Hun werken zijn niet alleen getuigenissen van technologische bekwaamheid maar belichamen ook de complexe emotionele landschappen en filosofische vragen waarmee zij worstelden tijdens het creatieve proces.

Dr. Maarten Lamers, verbonden aan de Universiteit Leiden, zal deze expositie openen met een toespraak die ongetwijfeld een waardevolle bijdrage zal leveren aan de dialoog over kunst en AI.

 

De expositie geeft tevens 82 antwoorden op de 81 vragen die kunstenaar Ai Weiwei stelde aan AI, wat resulteert in een veelzijdige en diepgaande dialoog over de creatieve en ethische grenzen van kunstmatige intelligentie in de kunstwereld.

 

De tentoonstelling loopt van 19 April 2024 t/m 14 Juni 2024. Voor meer informatie over de expositie, de deelnemende kunstenaars en aanvullende evenementen, bezoek onze website: www.deadendgallery.nl.

 

Opening en Toespraak door Dr. Maarten Lamers:
19 April 2024, vanaf 16:00 uur
Dead End Gallery
Oude Braak 16a
1012PS Amsterdam

 

Voor persaanvragen en verdere informatie kunt u contact opnemen met:

Paul Bookelman of Constant Brinkman
E-mail: ai@deadendgallery.nl
Telefoon: 06-33677773

Wij kijken ernaar uit om u te verwelkomen en samen deze grensverleggende discussie aan te gaan.

 

U kunt de persmap hier downloaden.

Inquiries press:

Constant Brinkman / Paul Bookelman

+31 (0)6-33677773

ai@deadendgallery.nl

 

Download persbericht:

persbericht-DeadEndGallery ( PDF )

 

Download press release:

press-release-DeadEndGallery ( PDF )

Please feel free to contact us if you're interested in purchasing any of the art pieces showcased on our website.

ai@deadendgallery.nl